More Website Templates @ TemplateMonster.com. November19, 2012!

  LED Display Screen •      ปัจจุบันการโฆษณาผ่านจอ LED ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจาก
  มีราคาถูกลง มีความสวยงามและสามารถปรับเปลี่ยนโฆษณาได้ง่าย จึงมีความ
  หลากหลายในการโฆษณา

  1. ลูกค้าที่ซื้อจอ LED ไปเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
      ของตัวเอง
  2. ลูกค้าที่ซื้อจอ LED เพื่อไปทำการจัดสรรเวลาขายโฆษณาต่อ
  3. ลูกค้าที่ซื้อจอ LED เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของตนเองและ
      เอาเวลาส่วนที่เหลือขายโฆษณาด้วย

       หากคุณมีความคิดแค่เพียงจะโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
  ของตัวเองย่อมเป็นเรื่องง่ายดายที่จะเลือกบริษัทที่ขายจอ LED ที่ในขณะ
  นี้มีกว่า 50 บริษัทในประเทศไทยแต่หากคุณมีความคิดจะใช้จอ LED เพื่อ
  สร้างรายได้ PANO-REVO คือ ตัวเลือกเดียวของท่าน

  - เพราะ PANO-REVO เป็นเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ขายจอ LED   คุณภาพสูง พร้อมการให้บริการจัดหาโฆษณามาลงจอ LED ของท่าน
  - PANO-REVO เป็นบริษัทที่ขายโฆษณาในรูปแบบ OUT OF HOME MEDIA 
    ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงมียอดขายโฆษณาผ่านจอ LED ปีละกว่า 100   ล้านบาท
  - ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการบริหารสื่อโฆษณามานับ 10 ปี
  - ดังนั้นการขายซื้อจอ LED ปกติทั่วไปจึงต่างจากบริษัทอื่น ลูกค้าจะได้ทีมงาน
    ช่วยในการขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับเจ้าของจออีกด้วย •   พาโร-เรโว จำหน่ายจอ LED คุณภาพสูงเพื่อใช้ทั้งใน Indoor และ
    Outdoor ในทุกความละเอียดตั้งแต่ P3-P20 ซึ่งมีคุณภาพสูง   เพราะเราได้นำเข้าจากแหล่งผลิตที่ได้รับมาตรฐานสูงที่สุดใน
    เอเซีย พร้อมทีมงานหลักการขายที่เชียวชาญ


    พาโร-เรโว เป็นบริษัทเชียวชาญและมีประสบการณ์มายาวนานใน
    ธุรกิจในการให้เช้าโฆษณาในจอ LED เพื่อใช้ในการเพื่อส่งเสริม
    ภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร และในส่วนของการให้เช่าโฆษณาเพื่อ
    ก่อให้เกิดรายได้ในรูปแบบธุรกิจ


    พาโร-เรโว นอกจากการจำหน่ายจอ LED แล้ว ยังมีการให้เช่าจอ
    LED ระยะยาวตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 12 เดือน เพื่อการติดตั้ง พร้อม
    การให้บริการหลังการขายตลอดอายุเวลาให้เช่าอีกด้วย